Naprotechnologia – baza wiedzy

Artykuły, informacje i serwisy internetowe:

Serwis internetowy w całości poświęcony naprotechnologii
Naprotechnology.plOgólnopolskie Centrum Troski o Płodność www.fccp.plFundacja Instytut Leczenie Niepłodności Małżeńskiej w Lublinie
www.leczenie-nieplodnosci.pl

Fundacja Przyjaciele Życia www.przyjacielezycia.pl

Fundacja Evangelium Vitae Wrocław www.fev.wroclaw.pl

Naprocentrum Gdańsk
www.naprocentrum.pl

Naprotechnologia Szczecin www.napro.szczecin.pl

Naprotechnologia Wrocław naprotechnologia.wroclaw.pl

Naprotechnologia Wieluń
napro.webd.pl

Naprolife Kraków
www.naprolife.pl

Instytut Rodziny Warszawa
www.instytut-rodziny.pl

Napromedica Białystok
www.napromedica.pl

Poradnia Wsparcia Płodności Licheń www.lichen.pl

Centrum Medyczne Omega Kielce www.omega.kielce.pl

Centrum Zdrowia Ogrodowa Wrocław    www.ogrodowa.wroclaw.pl

Szpital Zakonu Bonifratrów Łódź
bonifratrzy.pl

Diecezjalna Fundacja Ochrony Życia (DFOZ)   www.dfoz.pl/fundacja

Fundacja S.O.S. Obrony Poczętego Życia www.sos-obronazycia.org.pl

Fundacja Misja Służby Rodzinie www.msr.org.pl

Fundacja „Głos dla życia”
www.prolife.com.pl

Polskie Stowarzyszenie Obrońców Życia Człowieka    
www.pro-life.pl

Fundacji PRO – Prawo do Życia www.stopaborcji.pl

Fundacja Komitetu Obchodów Narodowego Dnia Życia
www.dzienzycia.pl

Fundacja Małych Stópek
www.dlazycia.info

Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego www.duchowa-adopcja.pl

Cichy dramat, Agnieszka Gorzelak

 

Co to jest Model Creightona (CrMS)?

Metoda obserwacji kobiecego cyklu według Modelu Creightona jest podstawowym narzędziem NaProTECHNOLOGY do monitorowania zdrowia prokreacyjnego kobiety. Podczas spotkań z instruktorem pacjenci zdobywają rzetelną wiedzę, która umożliwia kobiecie samodzielną obserwację oraz rozróżnianie sygnałów wysyłanych przez jej ciało, mogących wskazywać na nieprawidłowości w funkcjonowaniu cyklu płodności. Umożliwia również małżonkom rozpoznawanie oraz korzystanie z naturalnie występującego w cyklu kobiecym czasu płodności i niepłodności.

To, co wyróżnia Model Creightona spośród innych metod obserwacji, to:

– standaryzacja: oparte o badania naukowe precyzyjne zasady i standardy, określają zarówno sposób prowadzenia obserwacji, jak i nauczania metody, czyniąc ją wiarygodną,

– struktury: ściśle określone zasady pracy instruktorów na całym świecie oraz współpracy z lekarzami, pozostającymi pod ciągłą superwizją Instytutu Papieża Pawła VI do Badań nad Ludzką Rozrodczością w Nebrasce, dają pacjentom poczucie bezpieczeństwa, czyniąc metodę uniwersalną.

Co to jest Naprotechnologia?

Odrobina historii

Naprotechnologia (ang. Natural Procreative Technology) ma swój początek w latach 60 XX w. gdy Thomas W. Hilgers, jeszcze jako student medycyny, obecnie profesor Wydziału Ginekologii i Położnictwa Akademii Medycznej w stanie Nebraska, wraz z Diane Daly, Susan Hilgers i Ann Prebil, podejmował badania nad naturalną regulacją poczęć. Efektem prowadzonych obserwacji było wynalezienie Creighton Model FertilityCareTMSystem. Jest to oparty na metodzie owulacyjnej Billingsów system obserwacji biomarkerów, czyli objawów, których naturalne występowanie informuje o zdrowiu oraz płodności kobiety.

W czasie wielu lat badań oraz praktyki lekarskiej, dr Hilgers ujednolicał system diagnozowania zdrowia rozrodczego oraz poszerzał możliwości leczenia, przede wszystkim przez rozwój chirurgii ginekologicznej. Swoje doświadczenia, przebieg prac i badań naukowych opublikował w 2004 r. w książce The Medical and Surgical Practice of NaProTECHNOLOGY®.

 

O metodzie, czyli pierwsze kroki…

…które musi podjąć para bądź osoba zainteresowana korzystaniem z Natural Procreative Technology, powinny być skierowane do wykwalifikowanego instruktora wprowadzającego w świat wystandaryzowanego języka obserwacji i zapisu obserwowanego śluzu. Jednym z ważniejszych osiągnięć wieloletnich obserwacji kobiecych cykli przez zespół amerykańskich specjalistów, jest wprowadzenie potrójnego standardu: standardu prowadzonych obserwacji, standardu zapisu oraz standardu nauczania. Daje to pewność, że prowadzone obserwacje są dokładne i rzetelne oraz umożliwia konsultacje u dowolnego lekarza konsultanta Naprotechnologia na całym świecie.

Ponieważ podstawowym biomarkerem jest śluz szyjki macicy, powstał swoisty dla Naprotechnologia słownik oraz sposób jego opisywania, jak i spójny system obiektywnej oceny wydzieliny śluzowej. Instruktor uczy zainteresowane osoby prowadzenia obserwacji cyklu oraz zapisywania ich na odpowiednich kartach, zgodnie z obowiązującymi standardami.

Po ok. 3 miesięcznej samoobserwacji, para trafia do wyszkolonego w Naprotechnologia lekarza, który interpretuje karty obserwacji cyklu oraz ewentualne wyniki innych badań. Dzięki kartom, lekarz ma dostęp do informacji o przebiegu cyklu kobiety, których uzyskanie tradycyjną metodą diagnostyczną, byłoby znacznie trudniejsze. Umożliwia to dostosowanie kolejnych badań do fizjologicznego cyklu, specyficznego dla każdej kobiety.

Po badaniu lekarskim i zebraniu wszystkich informacji, lekarz zleca kolejne badania diagnostyczne. Po kolejnych 3-5 miesięcy diagnostyki i ciągłym prowadzeniu obserwacji cyklu, stawia rozpoznanie przyczyny niepłodności, bądź innych problemów ze zdrowiem rozrodczym kobiety i proponuje leczenie począwszy od leczenia zachowawczego, przez precyzyjną kurację hormonalną, aż po ingerencje chirurgiczne.

Mimo, iż w centrum obserwacji CrMS jest kobieta, Naprotechnologia nie zapomina o mężczyźnie, który również poddawany jest badaniom, a jeżeli to konieczne – leczeniu.

Choć Naprotechnologia została tutaj przedstawiona jako odpowiedź na wskazany we wstępie i obecnie niezwykle powszechny problem niepłodności, należy jednak zauważyć i z całą mocą podkreślić, iż nie jest to jedyny problem zdrowia rozrodczego, którym zajmuje się ta młoda dziedzina nauki. Naprotechnologia niepłodność traktuje jako objaw konkretnych zaburzeń w funkcjonowaniu organizmu kobiety bądź mężczyzny. Postawienie diagnozy i przywrócenie zdrowego funkcjonowania jest celem leczenia, natomiast przywrócenie płodności – jedynie i aż – konsekwencją zrealizowanego celu. Gdy nie zostaje on osiągnięty, wtedy starającej się o potomstwo parze, proponuje się adopcję.