Doradca Życia Rodzinnego

Miło nam poinformować, że w naszej Poradni istnieje możliwość umówienia się na spotkania z Doradcą Życia Rodzinnego. Kim są doradcy życia rodzinnego?

To katolicy świeccy, którzy służą rodzinie. Funkcję taką pełnią osoby, działające na podstawie misji biskupa diecezjalnego. Podstawowym zadaniem doradcy jest pomoc rodzinie poprzez poradnictwo specjalistyczne, dlatego kompetencje doradców są ważne.

Do zadań doradców życia rodzinnego należy wspieranie młodych ludzi w przygotowaniu do małżeństwa, ale także pomoc małżeństwom, gdy pojawiają się trudności, konflikty i problemy.

Doradcy życia rodzinnego służą narzeczonym przed ślubem pomocą w:

* rozwiązywaniu trudności w wierze,
* ukazywaniu właściwego wymiaru miłości małżeńskiej i rodzinnej,
* przygotowaniu do ważnych wydarzeń w życiu tj. sakrament małżeństwa,
* kształtowaniu postaw pro-rodzinnych,
* uczeniu zasad odpowiedzialnego rodzicielstwa,
* planowaniu potomstwa.

W ramach przygotowania do sakramentu małżeństwa oboje narzeczeni są zobowiązani do uczestnictwa w obowiązkowych spotkaniach z doradcą. Wszyscy doradcy są jednocześnie nauczycielami metod naturalnego rozpoznawania płodności. Podczas spotkania poruszane są tematy związane z płodnością i odpowiedzialnym podejściem do rodzicielstwa.

Spotkania z doradcą życia rodzinnego w naszej Poradni są odpłatne. Koszt trzech indywidualnych spotkań w ramach przygotowania do sakramentu małżeństwa, są to 3 spotkania, każde trwa 60 min., wynosi 160 zł od pary.

Koszt indywidualnego spotkania dla małżeństw i narzeczonych, trwającego 60 min., wynosi 60 zł od pary.

Spotkania z Doradcą Życia Rodzinnego odbywają się w tygodniu, obecnie są to poniedziałki lub czwartki w godzinach popołudniowych, tj. po 17-stej.

Zapisy na spotkania przyjmujemy telefonicznie lub mailowo:

tel. 882 024 488

e-mail: rejestracja@donumvitae.pl