Model Creighton

Co to jest Model Creightona (CrMS)

 

Metoda obserwacji kobiecego cyklu według Modelu Creightona jest podstawowym narzędziem NaProTECHNOLOGY do monitorowania zdrowia prokreacyjnego kobiety. Podczas spotkań z instruktorem pacjenci zdobywają rzetelną wiedzę, która umożliwia kobiecie samodzielną obserwację oraz rozróżnianie sygnałów wysyłanych przez jej ciało, mogących wskazywać na nieprawidłowości w funkcjonowaniu cyklu płodności. Umożliwia również małżonkom rozpoznawanie oraz korzystanie z naturalnie występującego w cyklu kobiecym czasu płodności i niepłodności.

 

Jeśli…
…chcesz żyć w zgodzie z naturą
…chcesz zatroszczyć się o swoje zdrowie
…planujesz założenie rodziny
…tracisz już nadzieję na posiadanie dziecka

 

To, co wyróżnia Model Creightona spośród innych metod obserwacji kobiecego cyklu, to:

  • standaryzacja: oparte o badania naukowe precyzyjne zasady i standardy, określają zarówno sposób prowadzenia obserwacji, jak i nauczania metody, czyniąc ją wiarygodną,
  • struktury: ściśle określone zasady pracy instruktorów na całym świecie oraz współpracy z lekarzami, pozostającymi pod ciągłą superwizją Instytutu Papieża Pawła VI do Badań nad Ludzką Rozrodczością w Nebrasce, dają pacjentom poczucie bezpieczeństwa, czyniąc metodę uniwersalną.
  • zgodność z naturą: jest to podejście nie tylko ekologiczne, szanujące naturalny fizjologiczny rytm kobiecego organizmu, ale również szanuje wartości chrześcijańskie i opiera się na całościowym podejściu do osoby ludzkiej uwzględniając jej złożona naturę.

 

Model Creighton – dla kogo?

  • dla singli – dla kobiet pragnących żyć bardziej świadomie i monitorować swoje kobiece zdrowie
  • dla narzeczonych – par przygotowujących się do nowej roli życiowej, jako matki i ojca, dzięki nauce obserwacji kobiecego cyklu, mogą podjąć współpracę z naturalnym cyklem kobiecej płodności, rozpoznać problemy ze zdrowiem i podjąć właściwe leczenie
  • dla małżeństw – nie tylko tych mających problemy z poczęciem, ale dla każdego małżeństwa na każdym etapie wspólnego życia – planującego potomstwo, w czasie ciąży, w okresie karmienia oraz starającego się odłożyć poczęcie